Ako na zvýšenie produktivity pri písaní rigoróznej práce

Bez práce nie sú koláče, hovorí jedno známe a staré porekadlo. Jeho význam je však dôležitý aj dnes. Avšak, na produktívnu prácu, za ktorú chceme adekvátnu odmenu, potrebujeme energiu. Tej je ale z rôznych dôvodov už menej.

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete, napriek ťažkému dňu, svoju výkonnosť nielen v práci, ale aj pri vypracovaní rozsiahlej rigoróznej práce, zvýšiť na maximum.

​Urobte si poriadok v zozname úloh

Jednou z najkontroverznejších, ale najúčinnejších metód zvyšovania produktivity, je zaradiť do zoznamu iba obmedzený počet úloh. Nikto z nás predsa nie je stroj, aby dokázal splniť mesačné kvóty za jeden deň.

Vyberte si preto jednu až tri najdôležitejšie veci, ktoré musíte dnes urobiť. Patria sem veľké a náročné úlohy, ktoré je potrebné vykonať. Ak to neurobíte, budete musieť zostať dlhšie v práci, dokončiť ju doma alebo vynechať obed.

Najdôležitejšie veci urobte najskôr ráno. Zvyšok zoznamu môže byť vyplnený úlohami s nižšou prioritou. Vďaka tomu sa do konca dňa budete cítiť produktívnejší a zvládnete popri tom venovať svoj čas aj dôležitej seminárnej práci.

​Merajte svoje výsledky, nie čas

Jeden z ďalších prístupov k lepšiemu smerovaniu v práci je, že musíte zmeniť spôsob, akým meriate svoju produktivitu.

Ak napríklad pracujete na veľkom projekte, skúste ho rozdeliť do fáz. S touto súpravou malých úloh môžete každý deň jednoducho kontrolovať svoj pokrok na veľkej úlohe, napriek tomu, že vám dokončenie úloh trvá niekoľko dní. Zároveň vám to umožní udržať si pracovný rytmus a neodchyľovať sa od práce, kým nie je hotová.

​Robte si viac prestávok

Váš mozog si v priemere dokáže udržať koncentráciu iba 90 minút. Potom by mal najmenej 15 minút odpočívať. Tento jav je založený na daných fyziologických cykloch človeka.

Keď si preto každých 90 minút urobíte prestávku, doprajete telu i mysli odpočinok a obnovu - pripraví vás to na ďalšiu hodinu a pol vysokej aktivity.Samozrejme, pre niektorých je náročné, vrátiť sa po takejto pauze späť do práce a radšej ju vynechajú. Treba si však uvedomiť, že aj krátke prestávky vám môžu pomôcť osviežiť mozog a lepšie sa na všetko sústrediť.

Zdroj obrázka: Shutterstock.com