Ako napísať záverečnú prácu?

Je jedno, či idete písať diplomovú prácu, bakalársku či seminárnu prácu, postupovať by ste mali vždy rovnako – zodpovedne a nenechať si to na poslednú chvíľu, pretože práca chvatná, málo platná. A predsalen, záverečná práca ovplyvní do určitej miery vašu budúcnosť. Ako pri jej písaní postupovať?
1.Vyberte si tému seminárnej práce a vlastne každej záverečnej práce tak, aby vám bola blízka. Keď nemáte možnosť vybrať si tému sám, vyberte si z daných možností tú, ktorá vám je najsympatickejšia. Prečo? Oveľa lepšie sa pracuje na niečom, čo vám je blízke a čo vás baví, ako na niečom, k čomu nemáte absolútne žiadny vzťah prípadne máte vzťah, ale je negatívny, to je ešte horšie.
2.Žiadnu prácu nemôžete začať bez toho, aby ste si naštudovali problematiku. Hľadajte najrôznejšie zdroje – od odbornej literatúry cez rozhovory s odborníkmi v danej oblasti cez diskusie na internetových fórach. Každý nový poznatok môže zmeniť pohľad na vašu tému a priviesť vás na nové a zaujímavé myšlienky.
3.Ako hovorí Abraham Lincoln: „Problém s citovaním z internetu je ten, že nikdy neviete, či sú údaje správne.“ Preto čerpajte informácie od uznávaných autorov, z renomovaných portálov a overených zdrojov.
4.Či píšete bakalársku prácu, diplomovú alebo rigoróznu snažte sa o to, aby práca mala nejakú hodnotu. Aby priniesla nejaké nové informácie, poznatky. Nech to nie je iba kus papiera s trikrát prevarenými informáciami.
5.Nie je hanba sa priznať, že citujete, hanba je nepriznať sa. Prečo nepoužiť vetu, ktorá sa do vašej práce hodí a vy by ste ju lepšie nesformulovali? Navyše, citácie oživia dlhé bloky textu.